Ammeforberedelse

Hvorfor viden om amning?

Jeg har som erfaren jordemoder de sidste 10 år specialiceret mig og særligt haft fokus på ammeetablering og efterfødselsforløb. Jeg har erfaret, at det er mere komplekst at få amningen og den første periode som nybagt mor og familie til at være en helt naturlig proces.

Det er ofte indenfor de første 2 måneder, at kvinder med problematisk ammestart, ophører med at amme. Årsagerne kan være mange, men alle studier viser at forebyggelse og forberedelse i graviditeten styrker dig/Jer i de udfordringer der kommer – det giver bedre barselsforløb at have forberedt sig.

Hvorfor hjælp til amning?

Med muligheden for at få ekstra støtte, hjælp og omsorg efter hjemkomsten fra hospitalet kan meget bekymring, frustration og ulykkelighed undgås.

Jeg går på baggrund af min faglige viden ind for amning, da det ikke kan diskuteres, om der for det lille barn er flere fordele end ulemper. Men når det så er sagt, så går jeg ikke ind for at der skal ammes for enhver pris.

Det er en følsom diskussion, og da jeg som ammekonsulent har hjulpet mange kvinder ud af komplicerede ammeforløb, har jeg også hørt mange historier, som virkelig har gjort indtryk.

Jeg kan med den nyeste viden, hjælpe og stå til rådighed. Både når det gælder ammeforberedelse og i den følsomme periode efter fødslen. Det er vigtigt at ingen holder op med at amme, fordi de har fået mangelfuld hjælp og information. Dette giver ofte uro i sjæl og sind.

Vigtigst er at hele familien trives og har det godt – dette står over alt andet.

Jeg kan være med til at give dig/Jer muligheden for at få et roligt barselsforløb, med ensartet information, som er vigtig og til tider altafgørende for, at ammeforløbet kommer godt fra start.

Jeg har mulighed for at komme hjem til dig efter du forlader hospitalet, eller når du har behov for det.

Kontakt mig eller se også under følgende muligheder og ydelser:

Se også under priser om ammehjælp.