Tidligere kompliceret ammeforløb

Ammekonsultation i graviditeten

Dårligt ammeforløb – har du haft det med dit første barn? Et tidligere dårligt ammeforløb kan blive godt i det næste forløb.
Konsultationen henvender sig særligt til dig der har haft et tidligere dårligt eller kompliceret ammeforløb. Rigtige mange 1. gangs mødre oplever et dårligt ammeforløb. Det kan der være mange grunde til, men det kan ofte forklares ved mangelfuld og divergerende ammevejledning på barselsgangene, samt den hurtige udskrivelse fra hospitalerne.
Noget af det der kan være med til at påvirke ammeforløbet kan foruden være følgende:

Du anbefales en ammekonsultation hvis:

• Brystforstørrende eller -formindskende operationer
• Anden brystoperation
• PCO (poly cystisk ovariesyndrom)
• Sukkersyge
• Forhøjet BMI
• Tvillinger
• Kejsersnit

Hjælp til en ny ammeperiode

Det kan også være for dig der ønsker god forberedelse til ammeetableringsprocessen generelt.
Der vil være god tid at til, at du kan få fortalt om den sidste ammeperiode og tid til at få bearbejdet historien/forløbet fra sidst. Den er oftest følsom og fyldt med skyld og spørgsmål.
Sidst men ikke mindst er der tid til at få forberedt og planlagt det kommende forløb, hvilket kan være til gavn for den nye ammeproces, således at amningen kommer bedre fra start. Det er min oplevelse at de der bearbejder og forbereder amning kommer får et bedre ammeforløb næste gang. Der vil under konsultationen blive udleveret og gennemgået et skriftligt arbejdsredskab til brug i ammeprocessen.

Hvor foregår konsultationen

Konsultationen foregår enten i klinikken eller hjemme hos dig/jer. Der afsættes en time.

Der ydes tilskud fra ”danmark” til denne jordemoderkonsultation.