Barsel – ny begyndelse

Tillykke

Det er for langt de fleste en fantastisk og enestående oplevelse at blive forældre. At skulle modtage og lære et helt nyt menneske at kende. At blive forældre er også muligheden for at lære hinanden at kende på nye måder.

Jeres nye roller kan gøre jer sårbare, idet det naturligt at være bekymret for barnets ve og vel. Barnet har brug for kærlighed og nærhed for at udvikle sig og opbygge tryghed og tillid.

Ved at have tæt kropskontakt med barnet, kærtegne og kysse det, tale med det og have øjenkontakt opbygges denne kontakt til barnet, som er vigtig i forhold til den nye relation I skal have til hinanden.

At blive mor/forældre

Under graviditeten har du som mor mærket dit barns bevægelser i maven og sammen har I sikkert gjort jer forestillinger om barnets udseende og egenskaber.

Tilknytningen til barnet starter for dig som mor under graviditeten og den gør dig følelsesmæssig åben og klar til at møde dit barn ved fødslen. Det er naturligt at I efter fødslen føler stor lykke over at have barnet i armene og samtidig kan I bekymre Jer om det store ansvar der følger med. Lyt til Jer selv og stol på, at I inderst inde ved, hvad barnet har behov for.

At være partner

Man er som partner en vigtig omsorgsperson for barnet og bortset fra amning kan man gøre alle de samme ting som mor. Ligefra at trøste til at skifte barnet, have hyggestunder med det og give det en tryg og sikker base. Ved at være aktiv deltagende i pasningen af dit barn kan du og dit barn lære hinanden godt at kende og barnet bliver knyttet til dig. Jo mere tid du bruger sammen med dit barn jo nemmere bliver det for dig/Jer at tolke barns måde at kommunikere på og det fremmer det nære forhold imellem jer.

Du viser din nye familie omsorg ved at bruge tid på både dit barn og på mor. Der er mange informationer i den første tid med et spædbarn og der er meget der skal læres. En træt og udmattet mor kan have svært ved at rumme de mange informationer og har behov for at du lytter og husker, hvad der bliver fortalt. Faktisk er I ofte bedre til at huske de mange informationer – bl.a. hvad der skal til for at en amning kan komme godt i gang. Undersøgelse viser at når I er informeret om amningens betydning for barnet og hvad der skal til for at den lykkes, bidrager dette positivt til amningen.