Efterfødselssamtale

Hvorfor en efterfødselssamtale?

Alle kvinder, der har født, har behov for at fortælle om fødslen og at dele oplevelsen med andre. Det er ofte en følelsesfuld oplevelse og det er rart at få sat ord på glæden, smerten og de ting der skete undervejs. Har det været en hård eller kompliceret fødsel, kan det være nødvendigt at få opklaret uklarheder og finde mening og sammenhæng i historien og gjort den til en del af ens eget liv.

Efterfødselssamtale hos en jordemoder

Hos mig er der fokus på din/jeres oplevelse, uden at blive forstyrret.

Fædre/partnere og andre fødselshjælpere, oplever ofte fødslen helt anderledes, og bliver et ”livsvidne” til det der er sket. Derfor er det altid godt at få lavet en efterfødselssamtale, hvor du/I sammen får sat ord på det der er sket. På den måde får du/I via efterfødselssamtalen bearbejdet oplevelsen og de tanker og bekymringer der eventuelt har været.

  • Efterfødselssamtaler er ikke udelukkende tiltænkt kvinder eller par, med en lang kompliceret fødsel.
  • Efterfødselssamtaler er altid gode, også selvom fødslen opfattes som normal og ukompliceret.
  • Efterfødselssamtalen kan også være et oplagt udgangspunkt til, at få en jordemoderfaglig rådgivning omkring en evt. senere graviditet og fødsel.

For at vi sammen kan afklare de spørgsmål der naturligt opstår efter fødslen, er det vigtigt at I inden samtalen, sender jeres kopi af fødejournalen.
Dette betyder at jeg får mulighed for at forberede mig, således at I når samtalen er slut, føler jer godt informeret og har fået snakket om det, der for jer var vigtigt.

Kontakt mig på telefon: 61 33 00 02 alle ugens dage fra kl. 8:00-22:00.