Jordemodercares mål

Mål

Når man sådan mister overblikket i forhold til det man bliver udsat for som nybagte forældre, har man brug for hjælp udefra og vel at mærke fra nogle der har prøvet det mange gange før og er gode til at kommunikere. Fra nogle der har erfaring i at lytte og give råd. Også de råd der er svære at give men gode at få.

Mit mål er lige netop dette – det at kunne støtte og hjælpe jer til at finde Jeres egne ressourcer samt hjælpe jer med at få afdækket jeres forventninger, således at I kan komme styrkede og velfungerende gennem graviditet, fødsel og ammeetablering/barsel.

Nogle af redskaberne er forberedelse. Men kontinuitet, nærvær og engagement er absolut nogle af nøgleordene for at nå dertil. Jeg har god tid, er god til at kommunikere så I forstår, og jeg er opmærksom på de behov som I måtte have. Alt dette styrkes af mine sundhedsfaglige kompetencer, som er brugbare i løsningen af de problemer der måtte opstå under vejs.

Filosofi

Min filosofi er enkel. For mig handler det om at hjælpe med at styrke krop, psyke og give trykhed. Jeg ønsker gennem min faglige viden og store engagement at tilbyde en personlig og faglig støtte og vejledning.

Jeg ved fra mit mangeårige virke, at det der er med til at give tryghed og sikrer ensartet vejledning er, at det er den samme jordemoder man har kontakt til. Det er selvsagt en af kærneydelserne for Jordemodercare.

Vision

Jeg er drevet at en evig lyst til at videreuddanne mig med henblik på at kunne yde den bedst mulige faglige støtte og sparring til jer. Derfor har Jordemodercare et særligt fokus på et højt fagligt niveau, samt tværfaglig/faglig sparring hos andre faggrupper. Jer er altid opdateret på den seneste nye viden og faglighed på området og arbejder ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger på fødsels- og barselsområdet.

Kontakt mig endelig for mere viden og information