Mennesket bag Jordemodercare

Birgitte Hyldebrandt Gerdorf

Birgitte Hyldebrandt Gerdorf

Jordemodercare har eksisteret siden 2011. Det var  min oplevelse dengang – og dette er kun siden blevet forstærket af de besparelser der efterfølgende har været – at der i graviditeten ikke er tid til at forberede og have fokus på tiden efter fødslen. Og da barselsforløbene forringes samt fødselsforberedelse fortsat bliver sparet væk, medfører dette at tiden efter hjemkomsten fra hospitalet kan være udfordrende for rigtig mange.

Det viste sig at behovet for viden, kontinuitet og nærvær var stort, og derfor har jeg i takt med at tiden er gået udviklet Jordemodercare til  i dag at kunne tilbyde undervisning i amning i graviditeten, at give planlagt og akut ammehjælp efter fødslen og samtidig har jeg fået etableret et fantastisk samarbejde med andre sundhedsfaglige som giver mening for den bedste ammeetableringsfase og start på et nyt liv.

Da alle fortjener den bedste start brænder jeg for at gøre en forskel netop på dette område, således at ammeetableringsprocessen og tiden efter fødslen bliver så optimal som muligt for dig/jer.

Det ligger mig samtidig på sinde at kvinder og par der tidligere har haft et kompliceret ammeforløb og en svær start, kan få hjælp til, at det næste gang bliver en anden og bedre oplevelse.

Siden januar 2014 har Jordemodercare haft klinikfællesskab med Kiropraktik i Centrum. Dette samarbejde giver stor mening, da vi sammen udvikler nye tiltag og skaber kontinuitet i forløb som hjælper jeres børn og jer forældre til en meget bedre start på livet sammen.

Min drivkraft som jordemoder er mit samarbejde med jer. Jeg har altid haft en evig nysgerrighed for at udvikle min faglige viden og få nye kompetencer – disse bruges hele tiden i mit arbejde med jer.

Min erfaring - din vejledning

Jeg er udover at være jordemoder på 21. år med meget bred erfaring også international certificeret ammerådgiver – IBCLC’er siden 2010.

Jeg er uddannet jordemoder i 1996, og har siden uddannet mig som rygestop instruktør, jeg har taget uddannelsen som NADA- og Obstetrisk akupunktør. Jeg er påbegyndt master i Sundhedspædagogik (1. år), taget UCSF’s et årige postgraduate forskerkurs. Jeg er Kliniskvejleder og sidst men ikke mindst, er jeg certificeret PREP leder fra Center for Familieudvikling.

Jeg har mange års erfaring med gravide og fødende fra to forskellige fødesteder i Hovedstaden, sidst fra RH. Har siden 2006 specialiseret mig indenfor barsel og efterfødsel/familiedannelse. Jeg har varetaget specialkonsultation for gravide med tidligere komplicerede ammeforløb og gravide der ønsker at holde op med at ryge.

Jeg er derudover bestyrelsesmedlem i DACLC – foreningen for certificerede ammekonsulenter i Danmark samt bestyrelsesmedlem (fagkonsulent) hos APA (Afspændings Pædagogernes Aftenskole). Jeg bruges som underviser på Jordemoderuddannelsen, Ammekonsulent uddannelsen, har været censor samme sted samt varetager andre spændende konsulent og undervisningsopgaver.

Privat

Jeg bor på Frederiksberg. Jeg er gift med Jacob, og sammen er vi forældre til to dejlige drenge. Ludvig fra 2003 og Osvald fra 2007.