Afbud og betaling

Afbud

Afbud skal ske senest dagen før inden kl 12. ellers vil du/I blive opkrævet det fulde beløb.

Betaling for pakkerne:

Disse deles i tre lig store dele, og betalingen foregår i tre rater.

  • Første rate ved etablering af samarbejdet
  • Anden rate ca. halvvejs
  • Tredje rate ved termin

Tilskud fra danmark Sygeforsikring

Sygeforsikringen danmark

Der vil blive indberettet automatisk til ”danmark”

Se her for hvilke ydelser hos privatpraktiserende jordemoder der gives tilskud for. Læs mere om medlemskab og takster på www.danmark.dk

Kontooplysninger

Bank: Lån & Spar Bank
Reg: 0400
Kontonr: 401-59-92366
IBAN-kontonummer:

BIC/SWIFT-kode

Venligst anfør faktura nummer og navn ifbm. betaling.