Tilskud fra Sygeforsikring “danmark”

Sygeforsikringen danmark

Du kan få tilskud til brug af privatpraktiserende jordemoder hos Jordemodercare, hvis du er medlem af Sygeforsikring “danmark.”

Der vil blive indberettet automatisk til ”danmark”

Se her, for hvilke ydelser hos privatpraktiserende jordemoder der gives tilskud for. Læs mere om medlemskab og takster hos  Sygeforsikring “danmark”.